Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14246726 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju napędowego
Organizator:Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju
Adres: ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. lubaczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:16 63 14 146 lub. kom. 572326182, tel./fax: (16) 631-30-58, 631-30-64, 631-34-43
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa:
- 4000 litrów oleju napędowego przeznaczonych do agregatu prądotwórczego z silnikiem Wola 300kW ZP107H12Aa-l, typ : ZP301.41 ulokowanym przy obiekcie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do Zapytania Ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (wraz z załącznikami) oraz złożenie go w sekretariacie lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@crr-horyniec.pl
Termin składania ofert upływa w dniu: 17.10.2017r do godziny 13:00
Termin składania:2017-10-17
Miejsce i termin realizacji:Okres wykonania dostawy od 20.10.2017 r. do 30.11.2017 r.
Wymagania:Złożona oferta (pod rygorem odrzucenia) powinna zawierać uzupełnione wszystkie dane w formularzu ofertowym, tj. :
o nazwę i adres oferenta,opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym wartość oferty (netto oraz brutto),termin ważności oferty oraz dodatkowe informacje, np., warunki płatności i dostawy, wysokość % upustu od ceny producenta,
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Wysokość upustu od ceny producenta
Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Bogdan Marczak -kierownik działu technicznego -tel. 16 63 14 146 lub. kom. 572326182.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: