Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14664574 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju opałowego
Organizator:Gmina Mrocza
Adres: Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0-52 386-74-10, 0-52 386-74-20, fax: 0-52 385-62-41
Opis:,,Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy".
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30.000 Euro, ustanowiony przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju opałowego typu L (lekki) do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Szacunkowa wielkość zamówienia: ok. 16.000 litrów.
Specyfikacja:Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza pok. nr 312 lub ze strony internetowej:
www.bip.mrocza.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:
12. 01. 2018 r., godz. 11:00 - UMiG w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza pok. nr 207 (sekretariat
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi: 12. 01. 2018 r., godz. 11:30 w UMiG w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza
Termin składania:2018-01-12
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy - do dnia 31. 12. 2018 r.
Wymagania:Kryteria oceny:
Cena -100 %
Kontakt:Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Krzysztof Wiese - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej tel. (052) 386 7414 w godz. 8:00 -15:00
Numer dokumentu:RI.271.1.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: