Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19789080 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa podestów dyrygenckich i skrzyni na celestę
Organizator:Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Adres: ul.Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:042 664 79 18
E-mail:
Opis:Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na ,,dostawę podestów
dyrygenckich i skrzyni na celestę dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina".
Opis przedmiotu zamówienia
1. profesjonalny podest dyrygencki Kolberg model 3010 R z pulpitem dyrygenckim w
komplecie -1 sztuka
- wymiary 100 x 100 cm
- waga od 44-46 kg
- regulacja wysokości 15cm,30cm, 38 cm za pomocą odpowiedniego ustawienia nóżek w
podeście
- nóżki odkręcane z możliwością schowania pod podestem w czasie transportu
- podest wykonany z bardzo stabilnej ramy stalowej wypełnionej specjalną wielowarstwową
płytą drewnianą
- płyta pokryta specjalnym dźwiękochłonnym bezszelestnym dywanem.
- balustrada odkręcana z możliwością schowania pod podestem na czas transportu
- dodatkowe kółko ułatwiające transport podestu
- w komplecie wkładany od góry do podestu pulpit dyrygencki 55 x 37 cm w kolorze czarnym
- regulacja wysokości pulpitu
- klucz do montażu
2. profesjonalny podest dyrygencki Kolberg model 3010/3010S -1 sztuka
- wymiary 100 x 100 em
- waga od 40-44 kg
- regulacja wysokości 15011,30071, 38 cm za pomocą odpowiedniego ustawienia nóżek w
podeście
- nóżki odkręcane z możliwością schowania pod podestem w czasie transportu
- podest wykonany z bardzo stabilnej ramy stalowej wypełnionej specjalną wielowarstwową
płytą drewnianą
- płyta pokryta specjalnym dźwiękochłonnym bezszelestnym dywanem.
- balustrada odkręcana z możliwością schowania pod podestem na czas transportu
- dodatkowy schodek dokręcany dla dyrygenta
- klucz do montażu
- bez pulpitu dyrygenckiego
3. skrzynia transportowa do Celesty Kolberg -1 sztuka
- Oryginalna skrzynia transportowa Kolberg CE dedykowana do Celesty Kolberg 2556
- wymiary: wysokość 133 em, szerokość 97cm, głębokość 151cm, wielkość skrzyni
dopasowana do wielkości Celesty z pokrowcem miękkim
- waga od 58 kg do 60 kg
- wykonanie z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubości 9 mm
- kolor sklejki ciemny brąz
- gładka powłoka skrzyni zabezpieczająca instrument przez wilgocią i zalaniem
- konstrukcja na podwójnych profilach aluminiowych
- na każdej ściance dodatkowe usztywniające profile aluminiowe 3 sztuki
- narożniki stalowe zaokrąglone
- uchwyty na celestę z gąbki lub pianki, pasek zabezpieczający
- w komplecie dodatkowy wysuwany podjazd do obsługi transportu przez jedną osobę
- wyposażenie w 5 kółek transportowych, w tym 2 kółka z hamulcami
- uchwyty do transportu z każdej strony po 2 sztuki,
- logo firmowe na drzwiach
Uwaga!
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte znaki towarowe
bądź nazwy własne produktów, oznacza to, że są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zaoferować inne produkty równoważne, przez które rozumie się produkty:
- o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych od parametrów
podanych dla danego rozwiązania w opisie przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: jadwiga.danych@filharmonia.lodz.pl,
elzbieta.scislewska@filharmonia.lodz.pl
w terminie do godz. 16.00 dnia 11.09.2020 r. Za moment złożenia oferty uznaje się jej
wpłynięcie do Zamawiającego.
Termin składania:2020-09-11
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 30.11. 2020 r.
Wymagania:TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU POSTĘPOWANIU
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:
- Wypełniony formularz oferty Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Złożona oferta cenowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszty transportu do miejsca odbioru, a jego koszt jest wliczony w
cenę zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na min 36 miesięcy.
KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
? cena (znaczenie procentowe kryterium: 100%)
UWAGI
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub
oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości procedury związanej ze
złożonym zapytaniem ofertowym bez wyboru oferenta.
W załączeniu wzór umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. Złożenie oferty
oznacza jej akceptację.
Kontakt:W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Jadwigą Danych drogą elektroniczna jadwiga.danych@filharmonia.lodz.pl lub
Elżbietą
Ściślewską drogą elektroniczną elzbieta.scislewska@filharmonia.lodz.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: