Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20728843 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa programu antywirusowego
Organizator:Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 94 372 63 00 fax: 94 372 63 01
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
,,Programu antywirusowego ESET ENDpoint Antyvirus Suite"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Antyvirus Suite wg załącznika do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (wzór umowy)
a) zakup przedłużenia na 1 rok licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Antyvirus w ilości 2699 szt.
b) zakup na 1 rok nowych licencji ESET Endpoint Antyvirus w ilości 86 szt.
c) zakup na 1 rok rozszerzenia licencji podstawowej o licencję ESET Dynamic Threat Defense w ilości 614 szt.
d) prawo opcji polegające na możliwości dokupienia oprogramowania w wymiarze nie większym niż 20% ilości zamówienia podstawowego
f) Termin ważności licencji - 1 rok
Miejsce i termin składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć do dnia 19.02.2021 roku do godz. 10.00:
a) w kancelarii biura RDLP w Szczecinku, lub pisemnie - listem na adres
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Ul. Mickiewicz 2,
78-400 Szczecinek, z dopiskiem ,,DOSTAWA Licencji ESET"
b) dopuszcza się przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres
rdlp@szczecinek.lasy.gov.pl. z tytułem wiadomości lub o nazwie ,,DOSTAWA
Licencji ESET"
Termin składania:2021-02-19
Miejsce i termin realizacji:e) Termin dostawy-do 28 luty 2021
Wymagania:II. KRYTERIUM WYBORU OFERT / OGÓLNE INFORMACJE.
1. Kryterium wyboru ofert stanowi cena (netto) -100%.
2. Oferta powinna zawierać łączną wartość całego zamówienia netto
3. Warunki płatności - przelew 21 dni od dostawy.
4. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oraz podpiszę z nim UMOWĘ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania powodu.
III. TERMIN I MIEJSCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferta musi składać się z formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz z
wykazu jednostek (załącznik nr 3) - z uzupełnionymi wartościami netto za
poszczególne licencje (na podsumowaniu).
3. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data i godzina otrzymania
przesyłki przez Zamawiającego.
4. W przypadku złożenia dwóch ofert o tej samej wartości, wygrywa oferta,
która została złożona jako pierwsza.
5. Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze oferty w ciągu 3 dni od
terminu podanym w dziale III pkt 2.
Kontakt:IV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAM.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcami w imieniu Zamawiającego jest pan
Mariusz Klasa , nr. tel. 606 678 295.
Kod CPV:48761000-0
Numer dokumentu:EA.270.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: