Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27097166 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa rowerów i akcesoriów rowerowych
Organizator:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
Adres: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 445 50 00
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/434654
Opis:DOSTAWA rowerów i akcesoriów rowerowych
Opis postępowania: Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na DOSTAWA rowerów i akcesoriów rowerowych.
Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy, Istotne postanowienia zamówienia zakupu oraz Ogólne Warunki Zamówienia dla dostaw znajdują się w zakładce Załączniki.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki, wyłącznie ze swojego profilu zarejestrowanego na Platformie zakupowej poprzez załączenie Formularza ofertowego w zakładce Załączniki. Uznaje się, że osoba zamieszczająca na platformie zakupowej Spółki wszelkie dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz oferty jest upoważniona przez Wykonawcę i działa w jego imieniu. Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone:

- w postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę)

lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające odczytanie treści zawartej w dokumencie.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w trybie zakupu na podstawie na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 6) regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - wydanie 01 (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.)
Grupa asortymentowa: Inne artykuły 10-02-03
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/434654
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 II etap RFI 2024-05-09 12:00 2024-05-16 11:00
Termin składania:2024-05-16
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:
Kontakt:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
tel.: 22 445 50 00
JANIA ANNA [PZP-DRZ-WRO]
A.Jania@mpwik.com.pl
Zamawiający: Wydział Realizacji Zamówień Ogólnych
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2024-05-09 13:29
Sprostowanie

https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/434654

Organizator: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
JANIA ANNA [PZP-DRZ-WRO]
A.Jania@mpwik.com.pl
Zamawiający: Wydział Realizacji Zamówień Ogólnych

Numer postępowania: Rozeznanie rynku - Dostawa rowerów i akcesoriów rowerowych.
Nazwa postępowania: Dostawa rowerów i akcesoriów rowerowych.
Opis postępowania: Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na Dostawa rowerów i akcesoriów rowerowych.
Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy, Istotne postanowienia zamówienia zakupu oraz Ogólne Warunki Zamówienia dla  dostaw znajdują się w zakładce Załączniki.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki, wyłącznie ze swojego profilu zarejestrowanego na Platformie zakupowej poprzez załączenie Formularza ofertowego w zakładce Załączniki. Uznaje się, że osoba zamieszczająca na platformie zakupowej Spółki wszelkie dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz oferty jest upoważniona przez Wykonawcę i działa w jego imieniu. Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone:

- w postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę)

lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające odczytanie treści zawartej w dokumencie.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w trybie zakupu na podstawie na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 6) regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - wydanie 01  (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.)
Grupa asortymentowa: Inne artykuły 10-02-03
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Termin publikacji postępowania: 2024-04-29 14:30

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 II etap RFI 2024-05-09 12:00 2024-05-16 11:00