Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17032319 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa samochodu
Organizator:Akademia Sztuk Pięknych Im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Adres: Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 71 343 80 31, fax. 071 343 15 58
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr TG/2019/369
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: ,,Dostawę samochodu dla Akademii
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław"
Przedmiot zamówienia
13 Typ pojazdu
Ilość osób
Rok produkcji
Dopuszczalny przebieg
Dopuszczalna forma
klasyfikacji pojazdy pod kątem
sprzedaży
Masa całkowita
Silnik
Norma spalania EU
Pojemność silnika
Moc silnika
Rodzaj i ilość przełożeń w
skrzyni biegów
Minimalne wymiary
przestrzeni ładunkowej
Drzwi przestrzeni ładunkowej
14
15
16 Zabudowa przestrzeni
ładunkowej
6
7
8
9
10
11
12
17
18
Parametry Wymagane przez Zamawiającego
Samochód osobowo - ciężarowy lub ciężarowy
3 ( z kierowcą)
2018 , 2019
3 000 kilometrów
Pojazd nowy, dopuszczalny pojazd użytkowany jako
demo w autoryzowanym salonie.
3,5 tony
wysokoprężny
Euro 6
Min 1900 cm 3
Min. 109kW
Manualna, 6 przełożeń
Długość min. 4000 mm, wysokość min. 2100 mm
Drzwi tylne dwuskrzydłowe z blokadą bez oszklenia,
kąt otwarcia min. 260 o
Drzwi boczne przesuwne bez oszklenia
Ściany boczne wykończone sklejką wodoodporną.
Podłoga wykończona sklejką wodoodporną , min
warstwa antypoślizgowa
Uchwyty w podłodze do mocowania ładunków.
Listwy w ścianach bocznych do mocowania pasów
transportowych, dwa rzędy na każdej ścianie , przez
całą dostępną długość ścian. Rząd dolny ma być
zamontowany na wysokości 70 cm z tolerancją +/-do
20 cm, rząd drugi ma być zamocowany na wysokości
150 cm z tolerancją +/-do 20cm. Oba wymiary liczone
od podłogi. Tolerancja jest wskazana by montaż
listew był w takich miejscach nadwozia, by zapewnić
największe bezpieczeństwo i zminimalizować
możliwość oderwania się listew w sytuacjach np.
Potwierdzenie
parametrów
przez
Wykonawcę tj.
[TAK NIE]19
20
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ładowność przy zachowaniu
maksymalnej masy 3,5 tony
Holowanie przyczepy
Lakier
Gwarancje
Opony
Koło zapasowe
Kluczyki /piloty
Dokumentacja
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Kontrola cofania do tyłu
Lusterka boczne
Systemy bezpieczeństwa
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Schowki na drobne rzeczy
Wspomaganie i komfort pracy
kierowcy
49
50
51
52
53
54
Oświetlenie zewnętrzne i
wewnętrzne
awaryjnego hamowania, przy zachowaniu
prawidłowego zamocowania przewożonego ładunku.
Min 1350 kg
Zamontowany hak holowniczy
Kolor biały
Mechaniczna min 2 lata bez limitu kilometrów
Lakier min 2 lata
Perforacja nadwozia min 5 lat
Opony wielosezonowe.
Koło zapasowe pełnowymiarowe.
Dwa komplety
Świadectwo homologacji (wyciąg lub odpis)
Karta pojazdu
Książka serwisowa
Instrukcja obsługi w języku polskim
Karta gwarancyjna z listą punktów serwisowych na
terenie Polski
Inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
Czujniki cofania
Podwójne lustro sterowane i podgrzewane
elektrycznie
ABS ze wspomaganiem awaryjnego hamowania
Kontrola trakcji,
Wspomaganie pokonywania podjazdów
Wspomagania zjazdu ze wzniesień
Układ wspomagający kierowcę przy jeździe po
nawierzchniach o ograniczonej przyczepności , będące
rozszerzeniem systemu kontroli trakcji lub innych
układów wspomagania kierowcy w czasie jazdy
Poduszka powietrzna kierowcy
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa min
dla pasa kierowcy.
Tempomat aktywny i ogranicznik prędkości
Czujnik deszczu , uruchamianie wycieraczek
Czujnik zmierzchu, włączanie świateł
Pólka nad głową kierowcy
Schowki otwarte na desce rozdzielczej i w przednich
drzwiach
Schowki zamykane w desce rozdzielczej min. jeden
Klimatyzacja automatyczna
Wspomaganie kierownicy
Elektryczne sterowanie szyb w drzwiach bocznych po
stronie kierowcy sterownie sekwencyjne min. szyby
kierowcy
Amortyzowany fotel kierowcy z min ręczna regulacją
odcinka lędźwiowego, regulacja wzdłużna i wysokości,
podłokietnikiem po prawej stronie siedzenia.
Uchwyt na napoje
Komputer pokładowy
Zamek centralny sterowany zdalnie pilotem
Oświetlenie LED do jazdy dziennej
Oświetlenie obrysowe55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Radio i komunikacja
Wyposażenie pozostałe
II.
Reflektory przednie przeciwmgielne
Min jedno światło w suficie w przestrzeni pasażerskiej
Min. jedno światło w suficie w przestrzeni ładunkowej.
Radio
USB
Głośniki min 2 sztuki
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Sterowanie radia z kierownicy
Chlapacze przód
Chlapacze tył
Ochronne listwy boczne
Antena
Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana
Tapicerka materiałowa
Zapalniczka i przenośna popielniczka
Miejsce i termin składania ofert: 5. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie
uczelni:
Akademia Sztuk Pięknych Im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski
3/4, 50-156 Wrocław
Pokój 105P ( Sekretariat Kanclerza)
w zalakowanej kopercie z dopiskiem:
Dostawa samochodu dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we
Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław"
Zapytanie ofertowe nr.TG/2019/369
do dnia 29.03.2019 r. do godz. 13-tej
Termin składania:2019-03-29
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający ustala termin dostawy samochodu na termin do pięciu miesięcy licząc
od daty podpisania umowy
VI.
Wymagania:OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
a. posiadający niezbędne kwalifikacje i możliwości konieczne do prawidłowego
wykonania zamówienia
b. który złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentem dopuszczającym do
obrotu prawnego, zgodną ze wszystkimi wymogami oraz który te wymogi
akceptuje.
Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z
formułą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
III.
WARUNKI PŁATNOŚCI.
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest należyte wykonanie dostawy
samochodu wraz ze wszystkimi wymaganymi w opisie przedmiotu zamówienia
dokumentami, potwierdzone protokołem odbioru samochodu.
2. Wykonujący dostawę ma 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania protokołu
odbioru pojazdu na wystawienie faktury VAT.
3. Wynagrodzenie za dostawę samochodu będzie przelewane na wskazane przez
wykonującego dostawę pojazdu konto bankowe w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT. Protokół odbioru samochodu ma być integralnym
załącznikiem do faktury.
IV.
KRYTERIA OCENY OFERTY.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru oferty:
Cena - 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi
Zamawiającego opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najniższą
cenę.V.
1. Pisemną ofertę należy złożyć na :
załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
wraz z dokumentem dopuszczającym do obrotu prawnego KRS lub CEDIG.
2. Cenę podaną w ofercie (brutto z VAT), należy określić z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku w PLN.
3. Cena podane w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
dostawy samochodu.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca
( np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na
miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 5. Oferty, które wpłyną
po terminie określonym w pkt. 5 nie będą rozpatrywane.
Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
inż. Wojciech Orzechowski
Kontakt:6. Osoba do kontaktu z Oferentem:
Jacek Oziom tel. - 71 34 380 31 wew. 228
Adres mailowy; j.oziom@asp.wroc.pl
Numer dokumentu:TG/2019/369
Źródło: Internet i własne
Załączniki: