Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17313972 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa samochodu
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
Adres: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 500 23 57, tel. 62 500 23 64
E-mail:
Opis:Ford Transit z zabudową lub odpowiednik - 1 sztuka Sprawa ZP/3735/404AT/2019/19005
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4, do 27.05.2019, godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115, data 27.05.2019, godz. 11:20
Termin składania:2019-05-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: do 30.09.2019r
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający wymagania określone w Warunkach Zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie [w %]:
Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Wypych, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 57
adres e-mail: Anna.Wypych@energa.pl
Adam Sobczyński, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 64
ades e-mail: Adam.Sobczynski@energa.pl
Numer dokumentu:667/D/19/Oddział Kalisz, ZP/3735/404AT/2019/19005
Źródło: Internet i własne
Załączniki: