Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20613420 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków do dezynfekcji
Organizator:WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE
Adres: PRĄDNICKA 76, 31-202 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 25-49-530
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28914
Opis:DOSTAWA środków do dezynfekcji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w zakresie realizacji przez Zamawiającego Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0015/20 pn. ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:
Środki do dezynfekcji - zgodnie z załącznikiem nr 2
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-03
Termin składania:2021-02-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPMP.09.02.01-12-0015/20 - MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-26
Data ostatniej zmiany
2021-01-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
kryterium wyboru oferty - 100% cena
Kontakt:Osoby do kontaktu
ANNA ANTOS
tel.: 12 25-49-530
e-mail: a.antos@wsse.krakow.pl
Kod CPV:33631600-8
Numer dokumentu:2021-15218-28914, AG.2600.5.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: