Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21959148 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzeń laboratoryjnych
Organizator:Uniwersytet Łódzki Oddział: Dział Zakupów
Adres: Prez. Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/514186
Opis:DOSTAWA urządzeń laboratoryjnych.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/514186
Zamieszczenia : 28-09-2021 15:28:00
Składania : 11-10-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/514186
Termin składania:2021-10-11
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" służy do:
Zadawania pytań do SIWZ
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
Przesłania odwołania/inne
Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Formularz
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Andrzej Tazbir
Uniwersytet Łódzki Oddział: Dział Zakupów
Prez. Gabriela Narutowicza 68
90-136 Łódź
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 514186, 23/ZP/2021/N
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki:
2021-10-07 14:31
zmiana terminu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/514186

Postępowanie: 23/ZP/2021/N Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

Andrzej Tazbir
Uniwersytet Łódzki Oddział: Dział Zakupów
Prez. Gabriela Narutowicza 68
90-136 Łódź
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Zamieszczenia : 28-09-2021 15:28:00
Składania : 11-10-2021 10:00:00
Otwarcia : -
Tryb: Zamówienie z dziedziny nauki
Rodzaj: Dostawy

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/514186

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

Zadawania pytań do SIWZ

Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Komunikaty

2021-10-07 13:26 Andrzej Tazbir Pytania, wyjaśnienia, zmiany treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
23.zp.2021.n Pytania [...].pdf

23.zp.2021.n Ogłosze [...].doc

2021-10-06 10:22 Andrzej Tazbir Pytania, wyjaśnienia, zmiany treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
23.zp.2021.n Pytania [...].pdf

23.zp.2021.n Ogłosze [...].doc

2021-10-04 14:59 Andrzej Tazbir Zmiana terminu składania ofert
23.zp.2021.n Zmiana [...].pdf

2021-10-01 14:05 Andrzej Tazbir Pytania, wyjaśnienia do treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
23.zp.2021.n Pytania [...].pdf

Wyślij wiadomość do zamawiającego

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

2021-10-04 16:21
Zmiana terminu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/514186

Postępowanie: 23/ZP/2021/N Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

Andrzej Tazbir
Uniwersytet Łódzki Oddział: Dział Zakupów
Prez. Gabriela Narutowicza 68
90-136 Łódź
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Zamieszczenia : 28-09-2021 15:28:00
Składania : 08-10-2021 12:00:00
Otwarcia : -
Tryb: Zamówienie z dziedziny nauki
Rodzaj: Dostawy

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/514186

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

Zadawania pytań do SIWZ

Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Komunikaty

2021-10-04 14:59 Andrzej Tazbir Zmiana terminu składania ofert
23.zp.2021.n Zmiana [...].pdf

2021-10-01 14:05 Andrzej Tazbir Pytania, wyjaśnienia do treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
23.zp.2021.n Pytania [...].pdf

Wyślij wiadomość do zamawiającego

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.