Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20074242 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wymienników ciepła dla okrętu
Organizator:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
Adres: ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261242377 fax. 261242802, tel. 261-24-24-61
E-mail:
Opis:Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
- Dostawę wymienników ciepła dla okrętu OTrM 824 - 2 szł.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
- chłodnica wody do silnika QSM 11DM (nr kat. 9312145) - 2 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
kpw.zpoferty@ron.mil.pl
w terminie do dnia 25.10.2020 roku;
Termin składania:2020-10-25
Miejsce i termin realizacji:DOSTAWA do Portu Wojennego Świnoujście - 7 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia.
Wymagania:Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia (załadunek, transport itp.);
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z:
-st. chor. sztab. mar. Sławomir Murawski tel. 261-24-24-61;
Źródło: Internet i własne
Załączniki: