Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17768766 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa Wyrobów Alkoholowych
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Adres: Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 601 336 426
E-mail:
Opis:Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale zaprasza do złożenia oferty na dostawę Wyrobów Alkoholowych wyszczególnionych w załączonym zestawieniu.
Miejsce i termin składania ofert: Wykonawcy zainteresowani zaproszeniem powinni sporządzić ofertę zgodnie z załączonym
wzorem i przesłać do Ośrodka w terminie do dnia 08.08.2019r.
drogą pocztową, faxem na dane teleadresowe wskazane w nagłówku pisma lub e-mail:
cosspala@spala.cos.pl
Termin składania:2019-08-08
Wymagania:Istotne warunki udzjelenia zamówienia:
1. Wyłącznym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza cena.
2. Płatność za dostawę przelewem w terminie 30 dni.
3. Dostawy do siedziby zamawiającego średnio dwa razy w tygodniu według potrzeb.
4. Umowa na okres 12 miesięcy na podstawie cen wybranej oferty.
5. Ofertę należy wypełnić zgodnie z załączonym wzorem.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Sylwester Lasecki , tel: 601 336 426
Numer dokumentu:ZTT.230.10.PG.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: