Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wyrobów hutniczych
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 675 31 57, 42 675 10 60
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych zgodnie z załącznikiem nr 1
- Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, pod adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00
14. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy zamieścić następujące informacje:
,,PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Wydział Zamówień",
oznaczenie pieczęcią lub dane Wykonawcy oraz ,,Postępowanie do 50 000 zł,
Dostawa wyrobów hutniczych
- nr ogłoszenia GZ/0049/LZ/DK/2018.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego faktu np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
15. Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2018r. o godz. 09.00.
Otwarcie ofert:Sesja otwarcia ofert rozpoczyna się w tym samym dniu o godz. 10.00, bez udziału Wykonawców
Termin składania:2018-07-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Uwagi:Kryterium oceny ofert - Cena netto -100%
Termin związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dariusz Klimacki, tel. 42 675 31 57; fax. 42 675 10 60 email: Dariusz.Klimacki@pqedvstrybucja.pl
Numer dokumentu:GZ/0049/LZ/DK/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: