Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20536141 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy artykułów laboratoryjnych
Organizator:RYVU THERAPEUTICS S.A
Adres: Leona Sternbacha 2, 30-394 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 314 03 04
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26355
Opis:Zapytanie ofertowe 11 01 2021 E

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. n-Heptane >= 99%; 2,5 L 4 142-82-5

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
2. 2-Methyltetrahydrofuran >= 99,5%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer; 2,5 L 4 96-47-9

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
3. ACS reagent, >= 98.5% xylenes; 2,5 L 2 1330-20-7
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-18
Termin składania:2021-01-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0404/17 - Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wymagania zamieszczono w załączonym Zapytaniu Ofertowym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-11
Data ostatniej zmiany
2021-01-11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100 %

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100 %
Kontakt:Osoby do kontaktu
Nikola Witkowska
tel.: 12 314 03 04
e-mail: tenders@ryvu.com
Kod CPV:33696300-8, 33696300-8, 33696300-8
Numer dokumentu:2021-112-26355, 11 01 2021 E
Źródło: Internet i własne
Załączniki: