Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostosowanie obiektów i urządzeń
Organizator:POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. piaseczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 22 242 26 00
E-mail:
Opis:,,Dostosowanie obiektów i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego (NC ER) - Etap XIX
Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na wskazanych w załączniku nr 1 SE, umożliwiających utrzymanie pracy krytycznych urządzeń i systemów przez okres co najmniej 24 godzin, w przypadku utraty podstawowego i rezerwowego (jeżeli jest zasilanie rezerwowe) zasilania w energię elektryczną w zakresie układów PW oraz infrastruktury i układów stacyjnych powiązanych z układami PW. Wskazane prace obejmują przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej, opracowanie dokumentacji powykonawczej, zakup i dostawę urządzeń i materiałów oraz roboty budowlano - montażowe, w tym demontaże o zakresie przewidzianym indywidualnie dla każdej SE. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 4 600 000 zł netto, w tym zamówienie podstawowe 4 500 000 zł netto, prawo opcji 100 000,00 zł netto.

Grupa asortymentowa: Remonty i modernizacje stacji elektroenergetycznych
Miejsce i termin składania ofert: Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-09-22 11:30:00 2021-10-13 12:00:00
Termin składania:2021-10-13
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Tryb udzielenia zamówienia: Niskocenny
Wymóg elektronicznego oświadczenia: Tak
Kontakt:POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
ROBERT ŚLEDZIK
robert.sledzik@pse.pl
Numer dokumentu:2021/WNP-0303
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-10-05 14:42
zmiana terminu

https://przetargi.pse.pl/auction/auction/preview-auction/id/58655

Organizator: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
ROBERT ŚLEDZIK
robert.sledzik@pse.pl

Numer postępowania: 2021/WNP-0303
Nazwa postępowania: „Dostosowanie obiektów i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego (NC ER) – Etap XIX
Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na wskazanych w załączniku nr 1 SE, umożliwiających utrzymanie pracy krytycznych urządzeń i systemów przez okres co najmniej 24 godzin, w przypadku utraty podstawowego i rezerwowego (jeżeli jest zasilanie rezerwowe) zasilania w energię elektryczną w zakresie układów PW oraz infrastruktury i układów stacyjnych powiązanych z układami PW. Wskazane prace obejmują przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej, opracowanie dokumentacji powykonawczej, zakup i dostawę urządzeń i materiałów oraz roboty budowlano – montażowe, w tym demontaże o zakresie przewidzianym indywidualnie dla każdej SE. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 4 600 000 zł netto, w tym zamówienie podstawowe 4 500 000 zł netto, prawo opcji 100 000,00 zł netto.

Grupa asortymentowa: Remonty i modernizacje stacji elektroenergetycznych
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Tryb udzielenia zamówienia: Niskocenny
Wymóg elektronicznego oświadczenia: Tak

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-09-22 11:30:00 2021-10-13 12:00:00