Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22264247 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Ekspertyza i ocena kosztów naprawy sondy mocy
Organizator:PIT-RADWAR S.A. w Warszawie
Adres: Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:727006910
E-mail:
Strona www:https://zakupy.pitradwar.com/auction/auction/preview-auction/id/4700
Opis:Wysyłka w celu przeprowadzenia ekspertyzy i oceny kosztów naprawy: Sonda mocy Agilent N1921A nr ser: MY45200476 do miernika mocy nr inw.: 60-001500
Opis postępowania:
Dzień Dobry,
Bardzo proszę o przestawienie oferty handlowej dotyczącej dostawy do PIT-RADWAR S.A Warszawa poniższego asortymentu:
Wysyłka w celu przeprowadzenia ekspertyzy i oceny kosztów naprawy: Sonda mocy Agilent N1921A nr ser: MY45200476 do miernika mocy.
Proszę o podanie:
Terminu dostawy
Warunków płatności (preferowany przelew 30 dni po dostawie)
Warunków dostawy (transport do Warszawy pod adres: PIT-RADWAR S.A., Ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa)
Data złożenia: ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2021 do godz. 12:00
Ważność oferty: 30 dni
Kryteria oceny: 100% cena pod warunkiem spełnienia wymagań merytorycznych, 30% termin realizacji
PIT-RADWAR zastrzega sobie prawo do:
Zmiany harmonogramu procesu zakupowego bez podania przyczyn
Unieważnienia postępowania ofertowego w każdej z jego faz bez podania przyczyn
Nie zwarcia umowy po zakończeniu postępowania ofertowego bez podania przyczyn
Dowolnego wyboru podmiotu/ podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych Ofert
Przerwania negocjacji umowy z wybranym Oferentem bez podawania przyczyny i rozpoczęcia umowy z innym Oferentem
Z powyższych powodów nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Pit-Radwar w procesie postępowania ofertowego i po jego zakończeniu. Pit-Radwar nie przewiduje procedery odwoławczej
Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego potwierdzenia w postaci oświadczenia, zamówienia lub umowy podpisanych przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą. Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem ,,Rozbieżności/Zmiany".
Grupa asortymentowa: Aparatura pomiarowo-kontrolna APK
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.pitradwar.com/auction/auction/preview-auction/id/4700
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-11-19 14:00:00 2021-11-24 12:00:00
Termin składania:2021-11-24
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:PIT-RADWAR S.A
POLIGONOWA 30
04-051 WARSZAWA
WERONIKA MICHNIEWICZ
2621
727006910
weronika.michniewicz@pitradwar.com
Zamawiający: PIT-RADWAR S.A.
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer dokumentu:ZZ-006931
Źródło: Internet i własne
Załączniki: