Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-15
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożaru
Organizator:Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku
Adres: Ruja 24, 59-243 Ruja
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. legnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 76 858 03 16
E-mail:
Opis:konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożaru
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi pn. Bieżącą konserwacja i serwis systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w budynku mieszkalnym ,,A" DPS ,,Prząśnik".

Usługa stanowiąca przedmiot zapytania dotyczy systemu, na który składa się:

Centrala Zettler ZX4 BRANDMELDE-ZENTRALE 542.081 - 1 szt.;
Adresowalne czujki termiczne - 9 szt.;
Adresowalne czujki optyczne dymu - 73 szt.;
Ręczne ostrzegacze pożarowe - 7 szt.;
Liniowa czujka dymu - 1 szt.;

Usługa obejmować będzie:

1. Wstępną diagnostykę systemu, w celu optymalizacji jego pracy i określenia stanu technicznego poszczególnych urządzeń, w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy, w ramach której Wykonawca:

sprawdzi działanie centrali jej stanu technicznego i parametrów zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową,
sprawdzenie historii alarmów centrali,
sprawdzi układ zasilania systemu, w tym stanu bezpieczników centrali i pojemności akumulatorów zasilania awaryjnego,
sprawdzi części i urządzenia pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,
sprawdzi umocowanie sygnalizatorów,
sprawdzi przyciski p.poż,
sprawdzi zadziałanie modułów sterujących,
sprawdzi poprawności działania wszystkich czujek za pomocą imitatora dymu, temperatury itp. podczas każdej konserwacji,
sprawdzi działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych,
dokona wymiany uszkodzonych części o ograniczonej żywotności (np. lampek, bezpieczników i szybek ochronnych ROP);

2. Konserwację systemu, zgodnie z DTR urządzeń, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku (nie licząc pierwszej diagnostyki wskazanej w pkt.1) obejmującą czynności nakazane w DTR oraz prace określone w pkt. 1;

3. Dokonywanie odpowiednich wpisów w książce serwisowej systemu i informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem instalacji p.poż;

4. Pogotowie techniczne w sytuacjach awaryjnych z 24 godzinnym czasem reakcji;

5. Przeszkolenie personelu Zamawiającego (15 osób) w zakresie obsługi systemu alarmowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy przygotować w oparciu o udostępniony formularz ofertowy (w wersji doc. i pdf.).

Ofertę prosimy złożyć w terminie do dnia 04.11.2019 r., do godz. 1400, na adres:
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik", Brennik, 24, 59-243 Ruja

lub drogą elektroniczną na adres: arkadiusz.cielecki@dpsprzasnik.com
Termin składania:2019-11-04
Źródło: Internet i własne
Załączniki: