Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja okien witrażowych na klatce schodowej
Organizator:Administracja Budynków LIDOM Lidia Dymek
Adres: ul. Helska 18/1, 81-707 Sopot
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Sopot
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 607600937
E-mail:
Opis:Konkurs ofert na konserwację - Niepodległości 732
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy Ul. Niepodległości 732 w Sopocie.
Prowadzący postępowanie konkursowe:
Administracja Budynków ,,LIDOM" Lidia Dymek Ul. Helska 18/1, 81-707 SOPOT
W związku z otrzymaną dotacją Inwestor ogłasza konkurs ofert na konserwację trzech okien witrażowych na klatce schodowej w Sopocie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 06.05.2024r. do godz. 14.00 w biurze Prowadzącego postępowanie konkursowe, tj. w Sopocie przy Ul. Helskiej 18/1, pok. Sekretariat.
Termin składania:2024-05-06
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
> Zakończenie robót wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego zadania winno nastąpić nie później niż do dnia 31 października 2024 r.
Wymagania:Wymagania:
> Doświadczenie i uprawnienia konserwatorskie
> Kierownik robót konserwatorskich z uprawnieniami zgodnie z aktualnymi przepisami >- Konieczna wizja lokalna w ternie przed złożeniem oferty
Kontakt:Kontakt: Paweł Walczak tel. 607600937 lub mail lidom@wp.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: