Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie klatek schodowych
Organizator:Arenda Sp. z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami
Adres: Al. Niepodległości 227/233, 02-087 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 22 412 25 25
E-mail:
Opis:Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Klimczaka 22 Zapraszamy do złożenia oferty na roboty związane z malowaniem klatek schodowych przedmiotowego budynku.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Arenda sp. z o.o. w zaklejonych kopertach do dnia 22.02.2019 r. do godz. 14:00.
Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.
Termin składania:2019-02-22
Wymagania:W ofercie należy załączyć:
1. Adres firmy wraz z telefonami kontaktowymi i adresami e-mail do osób będących odpowiedzialnych za realizowanie przedmiotu zamówienia.
2. Wycenę sporządzoną w oparciu o załączony przedmiar robót.
3. Informację, od kiedy istnieje firma i czy nie miała przerwy w działalności gospodarczej (jeżeli tak to w jakim terminie).
4. Należy podać główny profil firmy (lub załączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
5. Wykaz wykonywanych robót związanych z malowaniem klatek schodowych (należy dołączyć referencje).
6. Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC.
7. Okres realizacji robót (w dniach kalendarzowych).
Kontakt:W powyższej sprawie należy kontaktować się z naszym inspektorem nadzoru inwestorskiego: Sławomir Domaradzki tel. 791 524 033; e-mail: domar11@wp.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: