Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-03-21
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Organizator:Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego
Adres: ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 48 384-03-66, tel. 48 384-03-98, tel. 48 383-07-45, tel. 48 385-79-70
E-mail:
Opis:Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:

Zadanie I - Budynek Kusocińskiego 20
Zadanie II - Budynek Kusocińskiego 26
Zadanie III - Budynek Obrońców Warszawy 4
Zadanie IV - Budynek Obrońców Warszawy 6
Zadanie V - Budynek Orląt Lwowskich 4
Specyfikacja:Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 15.04.2019r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 15.04.2019r. o godz. 10:15.
Termin składania:2019-04-15
Wymagania:Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: