Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja dźwigu w budynku biurowym
Organizator:ENEA Operator Sp. z o.o
Adres: Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 618843942, Fax .
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia RD1 Poznań - Modernizacja obiektów administracyjnych Poznan Ul. Panny Marii 2 - modernizacja dźwigu w budynku biurowym
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Serwis www Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl/
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2022-10-14 09:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2022-10-14 11:00 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. Ulica Panny Marii 2 Kod pocztowy 61-108 Miasto Poznań
Termin składania:2022-10-14
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 9 tygodni od dnia podpisania umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień ENEA Operator Sp. z o.o.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z rozdz. I pkt 4 Warunków Zamówienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z rozdz. I pkt 5 Warunków Zamówienia
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji nie ustala się
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena=100%
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Łukasz Kwiatkowski
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
Telefon 618843942
Fax .
E-mail lukasz.kwiatkowski@operator.enea.pl
Kod CPV:45210000-2
Numer dokumentu:RPUZ/P/0841/2022/OD/RD-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: