Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja oświetlenia drogowego
Organizator:TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
Adres: Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:14 631 10 00
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl
Opis:Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Szerzyny w roku 2017 - etap 2
Opis zapytania
Kategoria zakupowa 30.45. Roboty budowlane realizowane z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN na terenie OTR
Miejsce i termin składania ofert: Data wszczęcia postępowania 17-10-2017 14:50
Termin składania ofert 26-10-2017 10:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=55122
Termin składania:2017-10-26
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia Teren Gminy Szerzyny: Ołpiny
Termin wykonania zamówienia 23.03.2018r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.
Kontakt:TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
Imię: Monika
Nazwisko: Olszewska-Marek
Ulica: Lwowska 72-96b
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Email: monika.olszewska-marek@tauron-dystrybucja.pl
Numer dokumentu:2017/TD-OTR/TD-OTR/04036/L/E
Źródło: Internet i własne
Załączniki: