Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17030130 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-03-20
Przedmiot ogłoszenia:

,Modernizacja placu zabaw , Strefa rekreacji, Rewitalizacja obiektów sportowych, Siłownia plenerowa Rewitalizacja ogrodu

Województwo śląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-04-04
Kod CPV:45112700-2,45111200-0,45112723-9,45112720-8,45233161-5,37410000-5,71320000-7,71220000-6,77300000-3,31527200-8
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • stadiony, boiska
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • place zabaw
 • siłownie zewnętrzne
 • brukarskie usługi
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • linie elektryczne, przyłącza
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • mapy, kartografia
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - architektoniczne
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - obiekty sportowe
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • niwelacje terenu roboty ziemne