Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2022-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja systemu klimatyzacji
Organizator:Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres: ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon (032) 207-18-00, fax. (032) 207-1 5-46
Opis:OGŁOSZENIE
O Konkursie Ofert
ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie ,,Modernizacja systemu klimatyzacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"
Specyfikacja:Szczegóły na stronie internetowej: http://gczd.katowice.pl w zakładce Konkursy ofert.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 13.06.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w ,,Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert".
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, Ul. Medyków 16, Dział Infrastruktury pokój B.K6.-1.016, poziom-1. w dniu 13.06.2022 o godz 10:00
Termin składania:2022-06-13
Wymagania:3. O wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków tub odwołania konkursu ofert w sposób i terminach wskazanych w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
Kontakt:Wszelkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu oferty udzielane będą przez Pracownika Działu Infrastruktury pod nr tel. (032)207-15-34.
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2022-06-01 14:32
zmiana terminu

https://gczd.katowice.pl/o-szpitalu/konkursy-ofert/

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 13.06.2022 do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.-1.016 (poziom “-1”) w dniu 13.06.2022 r. o godz. 10:00.