Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24750349 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-23
Przedmiot ogłoszenia:Monitorowanie ruchu pojazdów
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Adres: ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:52 328 5166, 885370392, 52 328 51 01, 52 328 51 02
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/71561
Opis:Oddział Bydgoszcz -Monitorowanie ruchu pojazdów za pomocą systemu GPS
Opis postępowania:
,,Kompleksowa obsługa systemu monitoringu GPS, wymiana, serwis, dzierżawa oraz naprawa lokalizatorów do monitorowania pojazdów, będących w dyspozycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy". .Okres obowiązywania: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, lub do osiągnięcia kwoty wynikającej z Umowy.
Grupa asortymentowa: Pozostałe usługi związane z eksploatacją pojazdów
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/71561
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2023-02-23 12:00:00 2023-03-10 08:00:00
Termin składania:2023-03-10
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Anna Tejza-Mirowska
52 328 5166
885370392
anna.tejza-mirowska@psgaz.pl
Numer dokumentu:2023/W800/WNP-042169
Źródło: Internet i własne
Załączniki: