Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Montaż instalacji automatycznego układu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej o zatorze w studni kanalizacyjnej
Organizator:Uniwersytet Gdański
Adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. + 48 58 523 30 00
E-mail:
Opis:montaż instalacji automatycznego układu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej o zatorze w studni kanalizacyjnej DS. nr
10 w Gdańsku, Ul. Macierzy Szkolnej 4
Zakres prac winien obejmować zakup, dostawę, montaż m.in.:
- czujnika poziomu cieczy (np. HT19 M10), zamontowany czujnik musi zadziałać od 2cm napełnienia
od dna i mieć zastosowanie dla wód szarych, w studni kanalizacyjnej, wraz z uszczelnieniem przejścia
przez kręgi studni oraz przez elewację budynku, uzgodnienie z Zamawiającym poziomu ustawienia
alarmu napełnienia studni, czujnik należy zamontować w sposób umożliwiający jego podniesienie
w celu regulacji poziomu załączania do 10 cm.
- wszelkie połączenia kablowe muszą być wykonane w studni w skrzynce o min IP 67 lub przy
układzie sygnalizacji w budynku (zabrania się łączenia przewodów w ziemi), wszystkie użyte
materiały w studni muszą być odporne na działanie warunków zewnętrznych (aluminium, stal
nierdzewna, tworzywo sztuczne)
- montaż układu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wewnątrz budynku przy manipulatorze
automatycznego zaworu zwrotnego, układ musi mieć możliwość wyciszenia syreny oraz resetu
syreny jak i alarmu świetlnego
- wykonanie wykopu minimum na głębokości 60 cm do ułożenia instalacji sygnalizacyjnej od studni
z pływakiem do układu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej ok. 80 mb.
- ułożenie okablowania w wykopie w rurze karbowanej do ziemi (peszlu), 10cm nad okablowaniem
należy położyć taśmę sygnalizacyjną, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu zewnętrznego do
stanu sprzed rozpoczęcia robót
- w peszlu należy położyć kabel sygnalizacyjny ziemny minimum 7x1,5, oraz przewód skrętka ziemny
- uruchomienie i sprawdzenie działania systemu sygnalizacji alarmu wysokiego poziomu wody w
studni, jednorazowe przeszkolenie personelu budynku z jego obsługi
Mapka sytuacyjna z umiejscowieniem studni w której ma być zamontowany czujnik, proponowanym (do
uzgodnienia) poprowadzeniem wykopu i położenia okablowania, miejscem montażu sygnalizacji w holu
budynku przy sterowaniu klapa przeciwzalewową.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym do dnia 23.05.2024 na adres:
Centrum Eksploatacji Nieruchomości
Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości
Gdańsk, Ul. Bażyńskiego 1a pok. 319
lub
elektronicznie na adres: dariusz.olas@ug.edu.pl
Termin składania:2024-05-23
Miejsce i termin realizacji:Czas realizacji zamówienia: do 05.07.2024
Wymagania:- w koszt usługi należy wliczyć wszystkie dodatkowe materiały niezbędne do wykonania zlecenia,
koszty dojazdu i robocizny.
Możliwość wykonania wizji lokalnej w dniu 20.05.2024 w godzinach 8-13 po wcześniejszym potwierdzeniu.
Okres gwarancji na wykonane roboty: 24 m-ce od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.
Termin płatności: do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: