Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Montaż nasady antyzadmuchowej na przewód kominowy z pomieszczenia łazienki
Organizator:MZB Sp. z o. o
Adres: Ge. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 74 887 05 09
E-mail:
Strona www:https://gminawalbrzych.logintrade.net
Opis:Przedmiot zamówienia:

montaż nasady antyzadmuchowej na przewód kominowy z pomieszczenia łazienki lokalu nr 44 w budynku przy Ul. Husarskiej 10 w Wałbrzycha (wg załączonej opinii kominiarskiej)- dokładny pomiar i dopasowanie urządzenia na miejscu.

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. montaż nasady antyzadmuchowej na przewód kominowy z pomieszczenia łazienki lokalu nr 44 w budynku przy Ul. Husarskiej 10 w Wałbrzycha (wg załączonej opinii kominiarskiej)- dokładny pomiar i dopasowanie urządzenia na miejscu. CPV/Indeks 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,25907,7c32d4206894bc0681aeb78e53b3eebd.html
TERMIN SKŁADANIA:
23- 09- 2020 11: 50
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
03- 09- 2020 09: 00
Termin składania:2020-09-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia : 2 tygodnie
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru

Termin związania ofertą: 30 dni

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt

Przedmiot zamówienia:

Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

Okres gwarancji: 36 m-cy

Termin płatności 21 dni

Pytania do postępowania "montaż nasady antyzadmuchowej na przewód kominowy z pomieszczenia łazienki lokalu nr 44 w budynku przy ul. Husarskiej 10 w Wałbrzycha (wg załączonej opinii kominiarskiej)- dokładny pomiar i dopasowanie urządzenia na miejscu."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Waluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie
Uwagi:Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:

Alina Korzeń

tel: 74 887 05 09

e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl
Numer dokumentu:Z763/6113
Źródło: Internet i własne
Załączniki: