Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-10
Przedmiot ogłoszenia:Namiot dmuchany, stałociśnieniowy z nadrukiem oraz osprzętem
Organizator:Miasto Opole
Adres: Rynek 1A, 45-015 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
NIP:PL7543009977
E-mail:
Strona www:https://umopole.logintrade.net
Opis:Namiot dmuchany, stałociśnieniowy z nadrukiem oraz osprzętem
Przedmiot zamówienia:
I. Zamawiający:
Miasto Opole
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
II. Przedmiot zapytania ofertowego
Namiot dmuchany, stałociśnieniowy z nadrukiem oraz osprzętem:
- elementy: stelaż, dach, 4 drzwi
- typ: dmuchany, stałociśnieniowy
- rozmiar:szerokość: 330 cm, głębokość: 330 cm, wysokość: 260 cm
- waga: 15 kg
- materiał:tworzywo sztuczne, wzmocniony poliester
- liczba ścian: 4
- szycie: ściegiem zygzakowym
- konstrukcja: nadmuchiwana typu pająk, posiada zawory zabezpieczające oraz wyrównujące ciśnienie
- kształt: półokrągły
- ciśnienie: konstrukcja cały czas utrzymuje stałe ciśnienie, po napełnieniu nie potrzebuje stałego podłączenia do prądu
- każda noga posiada zawory do napełniania/opróżniania
- nadruk: full kolor na wodoodpornej tkaninie poliestrowej, jednostronny
- system wielokrotnego użytku - możliwość wymiany wydruku
- elementy dodatkowe kompatybilne z namiotem: młotek, pompka elektryczna, pompka ręczna, torba na kółkach (duża, do której zmieści się namiot wraz z oprzyrządowaniem), obciążniki waga 10 kg (4 sztuki), śledź zakręcony (8 sztuk).
Proszę o załączenie zdjęcia poglądowego namiotu do oferty.
III. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto zamówienia.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Proszę o podanie ceny uwzględniając koszty transportu i wniesienia namiotu wraz z osprzętem na parter - magazyn, Wydział Promocji, Ul. Szpitalna 3b-5-7, 45-010 Opole.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
a) Powstania okoliczności wymagającej zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
V. Termin płatności:
14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć do godz. 09:00, 15.04.2024 r.
V. Postanowienia końcowe
Okres realizacji usługi maksymalnie do15 dni roboczych liczonych od momentu akceptacji projektu do nadruku.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,162264,988f0b4cc097dc421bda7c41ab044967.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-04-15 09:00 Termin zadawania pytań: 2024-04-15 08:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,162264,988f0b4cc097dc421bda7c41ab044967.html
Termin składania:2024-04-15
Miejsce i termin realizacji:Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
Wymagania:Kryteria formalne:
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Katarzyna Muszyńska
tel:
e-mail: katarzyna.muszynska@um.opole.pl
Namiot dmuchany, stałociśnieniowy z nadrukiem oraz osprzętemOsoba kontaktowa:
Katarzyna Muszyńska
tel:
e-mail: katarzyna.muszynska@um.opole.pl
Numer dokumentu:Z62/4321
Źródło: Internet i własne
Załączniki: