Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17251441 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa bieżąca i dokowa
Organizator:KOMENDA PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
Adres: ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 24 24 61; faks: 261-24-23-09
E-mail:
Opis:Naprawa bieżąca i dokowa B-11
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych - załącznik nr 1 na 12 str.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 22.05.2019 r.
Termin składania:2019-05-22
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
III kwartał 2019 r.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. mar. Agnieszka BOCHENEK tel. 723-641-927; kpt. mar. Paweł OLSZEWSKI tel. 261-24-24-66.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: