Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-06
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa pogwarancyjna agregatu prądotwórczego JS-80 K IV
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Adres: ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
NIP:PL7120104697
Telefon / fax:798 003 700
E-mail:
Strona www:https://kwp-lublin.logintrade.net
Opis:Naprawa pogwarancyjna agregatu prądotwórczego JS-80 K IV w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem powyższego postępowania jest: "Naprawa pogwarancyjna urządzenia zasilania gwarantowanego, tj. stacjonarnego agregatu prądotwórczego JS-80 K IV znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu, Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Pełna specyfikacja postępowania oraz wszystkie załączniki, widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego określonych w poniższych zapisach oraz załączonych dokumentach (projekt Umowy, Załącznik nr 1 - wymagania Zamawiającego, Załącznik nr 2 - protokół odbioru), akceptuje i godzi się na te warunki.
2. Podana cena przez Wykonawcę w postępowaniu musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy, łącznie z częściami, które należy obligatoryjnie wymienić, kosztami przyjazdu do KMP w Zamościu, itp.
3. Pełny zakres wymaganej naprawy oraz istotne warunki naprawy agregatu prądotwórczego zostały opisane w Załączniku nr 1 oraz wzorze umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, będzie podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - Załącznika nr 2 - protokołu odbioru jakościowego z naprawy. Osoba upoważnioną do podpisania powyższego protokołu ze strony KMP w Zamościu jest: Pan Wiesław Płaza.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym przypadku bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, jak również przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. Wykonawcą z tego tytułu nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia prawne i finansowe.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu roboczego z Wykonawcami są następujące osoby:
a) ze strony KMP w Zamościu - Pan Wiesław Plaza, (pytania merytoryczne, wizja lokalna, ustalenie terminu wykonania naprawy) tel. 604 101 558.
b) ze strony KWP w Lublinie - Pan Radosław Kopczyński (pytania merytoryczne, techniczne w sprawie umowy, płatność faktury VAT itp.), tel. 798 003 700.
7. Zamawiający informuję, że ewentualne pytania można zadawać poprzez formularz: "zadaj pytanie do postępowania" lub wysłać na adres e-mail: radoslaw.kopczynski@lu.policja.gov.pl
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Wszystkie części przeznaczone do naprawy agregatu prądotwórczego muszą być fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nieużywane.
2. Nieprzekraczalny termin wykonania naprawy - zgodnie z zapisami § 2 projektu umowy.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających ofertę, dołączenia skanu wypełnionych i podpisanych niżej załączonych dokumentów ( w załączeniu )lub wysłania ich na adres e-mail: radoslaw.kopczynski@lu.policja.gov.pl
a) RODO.
b) Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Naprawa pogwarancyjna agregatu prądotwórczego JS-80 K IV w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu. 50532000-3 , 50332000 - 1 , 50000000 - 5 . 1 usługa Link
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,167334,35d319613f982987496114a3c4113249.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-06-11 12:00
Termin składania:2024-06-11
Wymagania:Kryteria formalne:
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Radosław Kopczyński
tel: 798 003 700
e-mail: radoslaw.kopczynski@lu.policja.gov.pl
Numer dokumentu:Z233/57555
Źródło: Internet i własne
Załączniki: