Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25723592 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-28
Przedmiot ogłoszenia:NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH
Organizator:HZZ ,,Żołędnica"
Adres: Żołędnica 41, 63-900 Rawicz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. rawicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon +48 65 546 67 00
E-mail:
Opis:dostawa: NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH
Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASION ZBÓŻ OZIMYCH
DAP Magazyny HZZ ,,Żołędnica": Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113420, Zolędnica 42, 63-900 Rawicz 693 113 432
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert - do 04.09.2023, g.10
Termin składania:2023-09-04
Wymagania:Prosimy nie tworzyć ofert w PDF/JPEG i nie przysyłać propozycji odmian nasion innych niż zawarte w tabeli
Termin płatności FV: 30 dni
Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty (opisać w uwagach)
Merytorycznie - Agronom 605 456 524
Termin związania ofertą wynosi min. 3 dni robocze od zakończenia ich przyjmowania.
Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn
Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (zał)
Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy - najpóźniej wraz z FV jest warunkiem płatności FV.
Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona zbóż".
Numer dokumentu:81/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: