Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-17
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa międzybrzegowej przeprawy promowej
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Adres: Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. turecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 63 289 16 82
Opis:Ogłoszenie o możliwości składania ofert (powtórzone)
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia
Obsługa międzybrzegowej przeprawy promowej leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4484P Brudzew - Krwony - Warenka - Czepów
w m. Kozubów w 2021 roku
Miejsce i termin składania ofert: 3. TERMIN SKŁADANIA ofert: 23 grudnia 2020 roku, do godz. 11.00
4. Miejsce składania ofert:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, Ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek.
5. Forma składania ofert: Pisemna (z dopiskiem: obsługa promu w 2021 roku)
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2020 roku, godz. 11.15. 7. Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, Ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, pok. nr 3.
Termin składania:2020-12-23
Wymagania:9. Wybór oferty nastąpi zgodnie z § 7 Regulaminu dot. zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonego zarządzeniem Nr 7/2015 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dot. dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.
Kontakt:8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
w siedzibie ZDP Turek, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, tel. 63 222 3110.
Kod CPV:60610-000-7
Numer dokumentu:ZDP.432.24/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: