Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-13
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
Organizator:Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Adres: Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5250008755
E-mail:
Strona www:https://ichf.logintrade.net
Opis:Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Instytutu Chemii Fizycznej PAN przy Ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.
Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy w okresie od dnia 1.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.
Wykonawca przyjmuje do realizacji prace w zakresie odbioru i zagospodarowania niżej wskazanych frakcji selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych:
papier,
szkło,
metal+tworzywa sztuczne,
bioodpady,
odpady zmieszane
Liczba wstawionych pojemników jak również częstotliwość ich opróżniania może ulec zmianie wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za jednokrotne opróżnienie jednego pojemnika cenę zgodnie z cennikiem wskazanym w formularzu ofertowym. Cena obejmuje koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz eksploatacji pojemników.
Zamawiający wymaga podstawienia następujących pojemników i opróżniania zgodnie z poniższym harmonogramem :
4 POJEMNIKI ZMIESZANE 1100L - ODBIERANE 2X W TYGODNIU / = 32 SZTUKI W MIESIĄCU/ + DODATKOWO (4 SZT). W ZALEŻNOŚCI OD MIESIĄCA=36 SZTUK
1 POJEMNIK ZMIESZANE 770L - ODBIERANY 2X W TYGODNIU / = 8 SZTUK W MIESIĄCU
2 POJEMNIKI SZTUCZNE - METALE 770L - ODBIERANE 1X W TYGODNIU / = 8 SZTUK W MIESIĄCU
1 POJEMNIK PAPIER 1100L - ODBIERANEJ 1X W MIESIĄCU / = 1 SZTUKA W MIESIĄCU
2 POJEMNIKI SZKŁO 240L - ODBIERANE 1X W MIESIĄCU/ = 2 SZTUKI W MIESIĄCU
1 POJEMNIK BIO 240L - ODBIERANE 1X W TYGODNIU / = 4 SZTUKI W MIESIĄCU
Należy podać kwoty za pojemnik wg .deklaracji (odbiór miesięczny), oraz podanie kwoty zbiorczej przy umowie 12-sto miesięcznej.
Do 25 każdego miesiąca wykonawca przedstawi harmonogram wywozu na kolejny miesiąc. Harmonogram na miesiąc marzec 2023 Wykonawca przedstawi przy podpisaniu umowy.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Usługi wywozu odpadów 90511000-2 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ichf.logintrade.net/zapytania_email,117966,8f5a87906db1b5372815e95644395fca.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-02-21 10:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ichf.logintrade.net/zapytania_email,117966,8f5a87906db1b5372815e95644395fca.html
Termin składania:2023-02-21
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Piotr Cwalina
tel:
e-mail: pcwalina@ichf.edu.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałychOsoba kontaktowa:
Piotr Cwalina
tel:
e-mail: pcwalina@ichf.edu.pl
Numer dokumentu:Z41/2369
Źródło: Internet i własne
Załączniki: