Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-04
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór i zagospodarowanie odpadu
Organizator:ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp. z o. o
Adres: Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. buski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (015) 816 51 02, fax: (015) 816 51 03
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie:
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych PET transparent
w ilości ok 12 Mg
W załączeniu zdjęcia obrazujące w/w odpad.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty proszę przesyłać na adres: g.Wasilewski@zgokrzedow.pl do dnia 11.04.2024r. do godz. 10:00
Termin składania:2024-04-11
Źródło: Internet i własne
Załączniki: