Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór odpadu
Organizator:HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach
Adres: Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Odbiór odpadu - włóknina filtracyjna
Treść zapytania:
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na odbiór odpadu, zużyta włóknina filtracyjna, kod 15 02 02*.
Włóknina służy do filtracji emulsji - chłodziwa w obiegu chłodzenia linii technologicznej gięcia i zgrzewania blach, w szczególności w miejscu usuwania (ścinania) nadlewki powstałej przy zgrzewaniu. Włóknina jest zanieczyszczona chłodziwem, materiałem o drobnej granulacji pochodzącym z blach stalowych (stal i tlenki żelaza) oraz ewentualnymi zabrudzeniami obiegu chłodzenia pochodzenia naturalnego (np. z kurzu).
Charakterystyka techniczna włókniny w załączeniu.
Przyjmujący odpad, wymieniony w KPO, musi być uprawniony do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia odpadu o kodzie 15 02 02*. Prosimy o dołączenie pozwolenia. Przyjęcie odpadów oznacza zwolnienie z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami Huty Łabędy S.A. zgodnie z art. 27 ust 3b Ustawy o odpadach.
Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Grzegorczyk, nr tel. 32 234-73-97.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Odbiór odpadow niebezpiecznych 2000 kg
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1231948,0029442e460870379df8ba1526959311.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 10- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
13- 10- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
12- 10- 2021 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1231948,0029442e460870379df8ba1526959311.html
Termin składania:2021-10-13
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Krzysztof Suder
tel:
e-mail: ksuder@hutalab.com.pl
Numer dokumentu:Z139/94626
Źródło: Internet i własne
Załączniki: