Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24487583 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Adres: Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 846 20 43
E-mail:
Opis:Zadanie 1 ,,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu węzła Koło w km 285 +000 do km 286+000 autostrady A2, odcinek Koło - Dąbie do ziemi. Zadanie 2 ,,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z autostrady A2 odcinek Konin - Koło od km 257+100 do km 271+100 do wód i do ziemi
Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1 ,,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu węzła Koło w km 285 +000 do km 286+000 autostrady A2, odcinek Koło - Dąbie do ziemi.

Zadanie 2 ,,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z autostrady A2 odcinek Konin - Koło od km 257+100 do km 271+100 do wód i do ziemi.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 16.01.2023r. do godz. 12.00
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Poznaniu, e-mail jratajczak@gddkia.gov.pl do dnia 16.01.2023r. do godz. 12.00.
Termin składania:2023-01-16
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane:
Minimalne wymagania jakie musi spełnić Wykonawca to:
- udokumentowane wykonanie w latach 2019-2022, co najmniej dwóch dokumentacji potrzebnych do pozwolenia wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
dla drogi klasy A lub S o długości co najmniej 5 km.
Wykonawca dokumentacji musi dysponować odpowiedną wiedzą i umiejętnościami do wykonania niniejszego zamówienia.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Joanna Ratajczak 61 846 20 43.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: