Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21929093 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-22
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie operatu szacunkowego
Organizator:Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Pniówek"
Adres: Krucza 18, 43-251 Pawłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 32 756 2113., 48 32 472 1978
Opis:Pawłowice, 22.09.2021 r.
OGŁOSZENIE
W oparciu o protokół z dnia 31.03.2020 r., z przetargu nieograniczonego nr PZ.227-35/20 przeprowadzonego w dniach 18.02.2020 r. i 10.03.2020 r. w JSW S.A. - dot. wykonywania m.in. koreferatów, opinii budowlanych, ekspertyz, wycen majątkowych, nadzorów dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikających z ruchu zakładu górniczego, zapraszamy do złożenia oferty cenowej dla wykonania n/w opracowań:
Nr zad Temat Termin wykonania
1. Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia aktualnej wartości ogrodzenia, znajdującego się na nieruchomości w Krzyżowicach przy Ul. Szkolnej 24. 20.10.2021
Miejsce i termin składania ofert: 2021-09-27
do godz. 8:45 w Wydziale Szkód Górniczych, pokój nr 4 - budynek administracyjny,
Termin składania:2021-09-27
Wymagania:Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:
- zapoznanie się z tematem ogłoszenia oraz zakresem prac;
- złożenie oferty w opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 27.09.2021 r. do godz. 8:45 w Wydziale Szkód Górniczych, pokój nr 4 - budynek administracyjny,
- negocjacje odbędą się w dniu 27.09.2021 r. o godz. 9:00 w Wydziale Szkód Górniczych
- pokój nr 5 lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora negocjacji,
- szczegółowe informacje w zakresie realizacji przedmiotowych zadań można uzyskać osobiście, bezpośrednio na kopalni w Wydziale Szkód Górniczych,
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia postępowania negocjacyjnego bez podania przyczyny.
UWAGA: Oferenci zobligowani są do posiadania własnych maseczek ochronnych
Numer dokumentu:ogł. 22.09.2021 ope
Źródło: Internet i własne
Załączniki: