Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja imprezy sportowej
Organizator:URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:T: +48 89 521 94 00, F: +48 89 521 94 09
E-mail:
Opis:Szacowanie wartości zamówienia na usługę organizacji imprezy sportowej pt. Mistrzostwa Województwa w e-sporcie o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Rodzaj zamówienia Usługi
Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zaprasza do przedłożenia oferty cenowej celem szacowania wartości zamówienia dla realizacji w przyszłości postępowania przetargowego:
1. Przedmiot szacowania:
Usługa organizacji imprezy sportowej pt. Mistrzostwa Województwa w e-sporcie o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert 26-07-2022 23:59:00
2. Termin złożenia oferty szacunkowej: 26 lipca 2022 r.
Szacunkową ofertę cenową należy złożyć po przez przesłanie oferty WYŁĄCZNIE na adres poczty elektronicznej: zakupy.dsi@warmia.mazury.pl
Termin składania:2022-07-26
Wymagania:W tytule wiadomości proszę o wpisanie numeru sprawy: SI-II.272.7.2022

Niniejsze szacowanie wartości nie stanowi oferty w rozumowaniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia.
SI-II.272.7.2022
Kontakt:4. Osoby do kontaktów
Piotr Majewski - p.majewski@warmia.mazury.pl
Bogumiła Masłowska - b.maslowska@warmia.mazury.pl
Numer dokumentu:SI-II.272.7.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: