Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 23920553 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-09-23
Przedmiot ogłoszenia:

Projekt i budowa drogi ekspresowej

Województwo lubelskie
Państwo: Polska
Termin składania:2022-12-28
Kod CPV:45233120, 45100000, 45110000, 45112000, 45200000, 45221000, 45221120, 45231000, 45233125, 45310000, 45340000, 71240000
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • izolacja akustyczna
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • wały, nasypy zabezpieczające
 • regulacje koryta rzek
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - kolejnictwo
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - melioracje, urządzenia wodne
 • projekty - architektoniczne
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • izolacja akustyczna - drogowa
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • kolej - roboty kolejowe