Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17047785 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-03-22
Przedmiot ogłoszenia:

Przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem

Województwo pomorskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-04-08
Kod CPV:45000000-7,71242000-6,71000000-8,71320000-7,45100000-8,45233000-9,45233120-6,45233290-8,45231300-8,45232424-0,45231400-9
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geologia, badania geologiczne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • projekty - ogrodnictwo
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • rozbiórki wyburzenia