Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd klimatyzatorów
Organizator:Alchemia S.A. Oddział, Rurexpol
Adres: Trochimowskiego 27, 42-207 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
NIP:PL7470006096
E-mail:
Strona www:https://alchemia.logintrade.net
Opis:Przegląd klimatyzatorów - RXP/ 36480
Treść zapytania:
Wykonawca powinien posiadać i przedstawić kopie wymaganych do CRO uprawnień (Nr uprawnień F-gaz Firmy-podmiotu oraz pracowników wykonujących usługę).
Dodatkowych informacji udzieli: Pan Marek Magierski tel: 728 414 090
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
tel. 728414 066
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Usługa przeglądu klimatyzatorów (65 szt.) zainstalowanych w Oddziale Rurexpol typ wg wykazu (czyszczenie lub wymiana wkładów filtracyjnych, uzupełnienie czynnika). Po przeglądzie każdego klimatyzatora należy sporządzić protokół z określeniem stanu technicznego, ilością i rodzajem uzupełnionego czynnika oraz ewentualnych zaleceń. 1 szt. - Wykaz klimatyzatorów RXP_2024.doc
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przegląd klimatyzatorów - RXP/ 36480"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://alchemia.logintrade.net/zapytania_email,1565693,3e5d159c14150f4a06207f4dea204cde.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
12- 04- 2024 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
18- 04- 2024 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
12- 04- 2024 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://alchemia.logintrade.net/zapytania_email,1565693,3e5d159c14150f4a06207f4dea204cde.html
Termin składania:2024-04-18
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Andrzej Grabowski
tel:
e-mail: a.grabowski@alchemiasa.pl
Numer dokumentu:Z2612/145392
Źródło: Internet i własne
Załączniki: