Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-21
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd przewodów wentylacyjnych
Organizator:14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261-577 006, tel. 604 451 129, tel. 519 720 458
Opis:Przegląd przewodów wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w roku 2023.
Miejsce i termin składania ofert: Termin nadesłania oferty ustala się na dzień 01.03.2023 r., godz. 10.00 , którą przesłać należy na adres Zamawiającego, tj. 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań
Termin składania:2023-03-01
Wymagania:Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej białej kopercie z dopiskiem: Przegląd przewodów wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w roku 2023. (INFRASTRUKTURA/TUN)
Kryterium oceny ofert jest cena.
Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz cenowo - ofertowy
2. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw kwalifikacyjnych.
3. Wypełniona i podpisana wycena ofertowa.
4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis polisy ubezpieczeniowej.
5. Numer telefonu kontaktowego lub emaila.
Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
Kontakt:Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniam
p. Waldemar CZAPLICKI - tel. 261-577 006 / Poznań /Nowy Tomyśl/ Porażyn,
p. Krzysztof ŁĄCZKOWSKI - tel. 604 451 129 / Biedrusko,
p. Beniamin KEMPIŃSKI - tel. 519 720 458 / Piła, Dolaszewo.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: