Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20597035 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji
Organizator:ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE OSIEDLE STUDENCKIE
Adres: Ul. Sikorskiego 31/32, 70-313 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich nr 1,3 ,4, 5, ARKONA, AMICUS, ANDROMEDA w okresie od 01.03.2021r. do 28. 02. 2023r.( 24 miesiące).

PLANOWANA ILOŚC ZABIEGÓW DEZYNSEKCJI ROK 2021-2023

NAZWA DOMU STUDENCKIEGO
OPIS ŚRODKA DO PRZEPROWADZENIA ZABIEGÓW
TERMINY
ILOŚĆ
DOM STUDENCKI NR 1, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 55 SZCZECIN
DEZYNSEKCJA ŻELEM POMIESZCZEŃ OGÓLNEGO UŻYTKU(KUCHNI , ŁAZIENEK, WC), MAGAZYNÓW PRALNI - RAZEM OKOŁO 2060m2.
marzec 2021,
maj 2021,
lipiec 2021,
wrzesień 2021,
listopad 2021,
styczeń 2022
marzec 2022,
maj 2022,
lipiec 2022,
wrzesień 2022,
listopad 2022,
styczeń 2023
12

DERATYZACJA
POMIESZCZENIA PIWNICZNE
(10 pomieszczeń) - RAZEM OKOŁO 130m?
marzec 2021
wrzesień 2021
marzec 2022
wrzesień 20222
4
DOM STUDENCKI NR 3, UL. PIASTÓW 26 SZCZECIN
DEZYNSEKCJA ŻELEM 137 POKOI MIESZKALNYCH (METRAŻ 11,5m2.), 8 KUCHNI ( METRAŻ 10 m2.) RAZEM OKOŁO 1700m2

marzec 2022,
listopad 2022,
marzec 2023,
listopad 2023

4

DERATYZACJA 8 POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH (ok. 200 m2), 2 SANITARIATÓW (6 m2)
RAZEM OKOŁO 206 m2

druga poł. kwietnia 2022,
druga poł. września 2022,
druga poł. kwietnia 2023,
druga poł. września 2023
4
DOM STUDENCKI NR 4,
UL. SZWOLEŻERÓW 1/2 SZCZECIN
DEZYNSEKCJA ŻELEM W 135 (METRAŻ 11m2) POKOJACH , 9 KUCHNIACH (13 m2.) i 7 MAGAZYNACH (13 m2.)RAZEM OKOŁO 1750m2

DERATYZACJA
POMIESZCZENIA PIWNICZNE
(10 pomieszczeń) - RAZEM OKOŁO 140m2

maj2021
wrzesień 2021
listopad 2021
luty 2022
maj 2022
wrzesień 2022
listopad 2022
luty 2023
8

maj 2021
listopad 2021
maj 2022
listopad 2022
4
DOM STUDENCKI NR 5, UL. PIASTÓW 24, SZCZECIN
DEZYNSEKCJA ŻELEM OKOŁO 8000 m2. WSZYSTKICH
154 boksy studenckie o pow. ~37,90 m2
2/ 11 kuchni o pow. ~10,20 m2
3/ 11 pomieszczeń zsypowych o pow. ~ 2,10 m2

Deratyzacja powierzchni 250m2, w tym bunkier zsypowy ok. 20m2
marzec 2021
maj2021
lipiec2021
wrzesień 2021
listopad2021
styczeń2022,
marzec 2022
maj2022
lipiec2022
wrzesień 2022
listopad2021
styczeń2023

do ustalenia
12

4
DOM STUDENCKI ARKONA, UL. CHOPINA 61 SZCZECIN
DEZYNSEKCJA ŻELEM 126 POKOI MIESZKALNYCH ( 14m2.), 5 KUCHNIACH ( 14 m2.)- RAZEM OKOŁO 1834 m2

DERATYZACJA
POMIESZCZENIA PIWNICZNE
RAZEM OKOŁO 500m?
kwiecień 2021
październik 2021
styczeń 2022
kwiecień 2022
październik 2022
styczeń 2023

kwiecień 2021
październik 2021
kwiecień 2022
październik 2022

6

4
DOM STUDENCKI ANDROMEDA, UL. CHOPINA 59 SZCZECIN
DERATYZACJA W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH (korytarz, toaleta, pralnia, 3 magazyny, warsztat, węzeł cieplny) i PIONACH KUCHENNYCH (5 kuchni, i 3 pomieszczenia zewnętrzne) - MINIMUM 25 KOSTEK
01-15 kwiecień 2021
01-15 październik 2021
01-15 kwiecień 2022
01-15 październik 2022
4
DOM STUDENCKI AMICUS,
UL. CHOPINA 55 SZCZECIN
308 pokoi w tym kompleksy sanitarne na łączną powierzchnię - 5.590,20 m2., Pomieszczenia ogólnego użytku- kuchnie, zsypy suszarnie , pralnie - -785,20 m2, Pomieszczenia sanitarne, socjalne -467,20 m2,magazyny 10 szt. - 353,40 m2, Pomieszczenia techniczne 8 szt.- 370,90 m2, korytarze 12 szt.- 2.018,00 m2 RAZEM OKOŁO 9.585,00 m2
marzec 2021,
lipiec 2021,
październik 2021,
grudzień 2021,
marzec2022, lipiec 2022, październik 2022, grudzień 2022,

8

Usługi deratyzacji -zakres: pomieszczenia piwniczne o pow. 120 m2 i pomieszczenie zsypu o pow. 19 m2- Razem 139 m2

marzec 2021,
październik 2021,
marzec 2022,
październik 2022
RODZAJ PREPARATU DO PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI - POSIADAJĄCY AKTUALNE POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA .PRZYKŁADOWY ŚRODEK: KOSTKI TYPU RAT KILLER LUB RÓWNOWAŻNE ZAWIERAJĄCE BRODIFACOUM MINIMUM 0,03%
RODZAJ PREPARATU DO PRZEPROWADZENIA DEZYNSEKCJI -COCKROX ŻEL LUB INNY O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH
Miejsce i termin składania ofert: OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W ADMINISTRACJI OSIEDLA STUDENCKIEGO ZUT W SZCZECINIE, UL. SIKORSKIEGO 31/32, POK. NR 5 LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES : ibrzozowska@zut.edu.pl DO DNIA 02.02.2021r. DO GODZ. 12.00
Termin składania:2021-02-02
Wymagania:ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Do wykonania zadań będzie wybrany jeden Zleceniobiorca , dlatego nie ma możliwości składania oferty częściowej- zadaniowej. Prosimy o wycenę poszczególnych zadań- połączenie kosztów.
2. Oferta powinna zawierać ceny za poszczególne pozycje .
3. Do oferty należy załączyć wykaz co najmniej trzech zrealizowanych usług wraz
z referencjami z ostatnich dwóch lat.
4. Dwie nieskutecznie zrealizowane reklamacje będą skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.
5. Zleceniobiorca wykona dezynsekcję żelem a nie metodą oprysku.
6. W harmonogramie należy podać nazwę środka , którym będzie przeprowadzana dezynsekcja, jego zakres skuteczności , jak również przewidywaną ilość zużycia podczas zabiegu.
7. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wykonywania usług zatrudniając własnych, przeszkolonych pracowników w tego rodzaju usługach oraz przy użyciu własnych urządzeń i stosowaniu preparatów nietoksycznych posiadających aktualną rejestrację PHZ i MZiOS. Usługi będą wykonywane w obecności użytkowników budynków tj: personelu i mieszkańców.
8. Zakup preparatów i poniesienie jego kosztów należy do Zleceniobiorcy.
9. Zleceniobiorca wystawi faktury po wykonaniu dezynsekcji i deratyzacji każdego z obiektów objętych umową, z osobna.
10. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikację do wykonywania usług oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi z tytułu wykonywanych czynności.
11. O WYBORZE OFERTY ZADECYDUJE CENA JAK RÓWNIEŻ JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ZASTOSOWANYCH ŚRODKÓW
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy."
Źródło: Internet i własne
Załączniki: