Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17897082 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Uprawnienia SEP"
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
Adres: ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 237 67 00 fax 55 237 67 99
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Uprawnienia SEP" dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Instytucje Szkoleniowe do składania ofert cenowych na szkolenie w zakresie:

I. NAZWA KIERUNKU SZKOLENIA:
,,Uprawnienia SEP"
II. LICZBA WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH
1
Miejsce i termin składania ofert: IV. TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH
od 29.08.2019-05.09.2019 r.
Propozycje ofert można przesłać na adres urzędu lub e-mail do 05.09.2019 r.
Oferty cenowe prosimy składać na druku podanym w załączniku.

- Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
- maj@elblag.praca.gov.pl
Termin składania:2019-09-05
Miejsce i termin realizacji:III. PLANOWANY TERMIN SZKOLENIA:
wrzesień-październik
Wymagania:Usługa szkoleniowa finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ofercie cenowej należy ująć zakres tematyczny szkolenia, przybliżony czas trwania, miejsce odbywania szkolenia, liczbę godzin (teoretycznych i praktycznych), koszt szkolenia, koszt osobogodziny, koszt egzaminu państwowego, koszt ubezpieczenia NNW.
Z góry serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.
Numer dokumentu:47/2019/PUP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: