Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19467123 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i wydanie posiłków
Organizator:Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim
Adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lwówecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 782 36 53
E-mail:
Opis:Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie i wydanie posiłków w miejscu przygotowania w dniach 25-26 lipca 2020 w miejscowości Žacléř (Czechy) dla 12 osób.

Szczegółowy opis zamówienia:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pozycję nr 1 lub nr 2. W przypadku złożenia oferty na kilka pozycji - dania nie mogą się powtarzać.

oferta częściowa
termin
ilość osób
rodzaj zamówienia
Pozycja nr 1.
Žacléř (Czechy)
25 lipca 2020
godz. 14:00
12
Posiłek obiadowy
Pozycja nr 2.
Žacléř (Czechy)
26 lipca 2020
godz. 14:00
12
Posiłek obiadowy

Pozycja nr 1.
25 lipca 2020r., 12 osób, miejscowość Žacléř (Czechy).

Posiłek obiadowy

Posiłek powinien być wydany o godzinie 14:00. Składający ofertę musi zapewnić miejsce w lokalu gastronomicznym - miejscu wydawania posiłków. Zamawiający wymaga, by obiad - ciepły posiłek dla 12 osób serwowany był zgodnie z poniższą charakterystyką:
a. zupa/ krem (min. 250 ml)
b. drugie danie w tym:
- produkt węglowodanowy (min. 250g): ziemniaki, kasza, ryż, makaron bądź np. kluski śląskie, kopytka;
- produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego - mięso (min. 130 g) np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba - gotowa min. 130 g. - zamiennie 3 dania wegetariańskie
- surówka sezonowa lub zestaw surówek lub jarzyny gotowane min. 100 g.
- kompot lub sok 100% z produktów świeżych i pełnowartościowych (min. 250 ml)
- dodatkowo kawa lub herbata lub woda gazowana/niegazowana (250 ml)

Posiłki winny być realizowane z należytą starannością, co oznacza zapewnienie wysokiej jakości posiłków / świeże, urozmaicone, estetycznie podane / zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki muszą spełniać zalecane normy żywności i żywienia dla dorosłych

Pozycja nr 2.
26 lipca 2020r., 12 osób, miejscowość Žacléř (Czechy).

Posiłek powinien być wydany o godzinie 14:00. Składający ofertę musi zapewnić miejsce w lokalu gastronomicznym - miejscu wydawania posiłków. Zamawiający wymaga, by obiad - ciepły posiłek dla 12 osób serwowany był zgodnie z poniższą charakterystyką:
a. zupa/ krem (min. 250 ml)
b. drugie danie w tym:
- produkt węglowodanowy (min. 250g): ziemniaki, kasza, ryż, makaron bądź np. kluski śląskie, kopytka;
- produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego - mięso (min. 130 g) np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba - gotowa min. 130 g. - zamiennie 3 dania wegetariańskie
- surówka sezonowa lub zestaw surówek lub jarzyny gotowane min. 100 g.
- kompot lub sok 100% z produktów świeżych i pełnowartościowych (min. 250 ml)
- dodatkowo kawa lub herbata lub woda gazowana/niegazowana (250 ml)

Posiłki winny być realizowane z należytą starannością, co oznacza zapewnienie wysokiej jakości posiłków / świeże, urozmaicone, estetycznie podane / zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki muszą spełniać zalecane normy żywności i żywienia dla dorosłych
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i sposób złożenia oferty:
Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do zapytania, w terminie do
3 lipca 2020 r. do godz. 14:00

- w wersji papierowej w sekretariacie na adres:
Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
- lub wypełniony i podpisany skan oferty na e-mail:
a.wolska@powiatlwowecki.pl

W obu przypadkach decyduje data wpływu oferty.
Termin składania:2020-07-03
Wymagania:Warunki płatności:
Przelew do 14 dni po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie faktury/rachunku.
Rozstrzygnięcie:
Kryterium wyboru: najniższa cena przy spełnieniu wszystkich wymogów. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie przeprowadzone do dnia 7 lipca 2020 r.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Agnieszka Wolska
tel. 75 782 36 53
a.wolska@powiatlwowecki.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: