Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18648376 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-17
Przedmiot ogłoszenia:PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Adres: Słoneczna 46, 11-041 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 524 12 03, 89 524 03 04
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/160368
Opis:PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W RAMACH KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ
Opis postępowania:

edmiotem zamówienia jest publikacja 6 artykułów w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej na temat realizowanych przez Zamawiającego projektów unijnych wraz z obsługą redakcyjną i fotograficzną na łamach dziennika drukowanego o tematyce i zasięgu regionalnym dystrybuowanym w sprzedaży detalicznej na terenie Olsztyna oraz w mediach towarzyszących (kanał na Facebooku, serwis internetowy). Dziennik musi spełnić następujące wymagania: - format drukowany, rozpowszechniany płatnie na terenie Olsztyna oraz województwa warmińskomazurskiego w ilości co najmniej 3 tys. egzemplarzy, - musi posiadać kanał Facebook dedykowany dla Olsztyna, - musi posiadać serwis internetowy dedykowany dla Olsztyna.

Zamawiający przewiduje realizację 3 zadań w ramach prowadzonych projektów:

1. Emisja publikacji w wydaniu drukowanym oraz mediach towarzyszących (Facebook, serwis internetowy) promującej projekt unijny pn. ,,Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę" - 2 publikacje po pół strony do wykorzystania w dowolnym czasie trwania umowy.

2. Emisja publikacji w wydaniu drukowanym oraz mediach towarzyszących (Facebook, serwis internetowy) promującej projekt unijny pn. ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych - etap I." - 2 publikacje po pół strony do wykorzystania w dowolnym czasie trwania umowy.

3. Emisja publikacji w wydaniu drukowanym oraz mediach towarzyszących (Facebook, serwis internetowy) promującej projekt unijny pn. ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych - etap II." - 2 publikacje po pół strony do wykorzystania w dowolnym czasie trwania umowy.

Każda z publikacji powinna być zamieszczona w serwisie Olsztyn/region (woj. W-M) na stronie głównej otwierającej serwis. Materiały uwzględnione w w/w zadaniach muszą spełniać wymogi dot. promocji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (odpowiednie oznakowanie i układ treści przekazane przez Zamawiającego).
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/160368
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2020-01-03 14:10:00 2020-01-22 08:00:00
Termin składania:2020-01-22
Kontakt:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. (MPEC OLSZTYN)
KAMIL RÓŻACKI
89 524 12 03
krozacki@mpec.olsztyn.pl
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Numer dokumentu:MPEC/PE-EZ/216/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: