Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26939380 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-04-02
Przedmiot ogłoszenia:Remont - wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
Organizator:Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Armatury" w Kielcach
Adres: ul. Karczówkowska 3, 25-019 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax. 41 361-43-79
E-mail:
Opis:zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na :
,,Remont - wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych budynku przy Ul. Słonecznej 36 w Osiedlu Jagiellońskim w Kielcach".
Specyfikacja:Warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według SIWZ dostępnej na stronie: http://www.rsmarmatury.pl/przetargi.php
Miejsce i termin składania ofert: złożenie ofert : 23.04.2024r. godz. 9.00
Otwarcie ofert:otwarcie ofert : 23.04.2024r. godz. 9.30
Termin składania:2024-04-23
Miejsce i termin realizacji:termin realizacji : 30 październik 2024r.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
Źródło: Internet i własne
Załączniki: