Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont budynku
Organizator:Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Adres: ul. Cmentarna 23, 57-400 Nowa Ruda
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 872 22 02
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: ,,Remont budynku przy Ul. Świdnickiej 67 w Nowej Rudzie"
Szczegółowy zakres prac: zgodnie z załączoną dokumentacją
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert: sekretariat NTBS - Ul. Cmentarna 23, 57-400 Nowa Ruda
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 06.11.2020 r. (piątek) do godz. 14:00
Termin składania:2020-11-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 30.06.2021 r.
Wymagania:Forma składania ofert: papierowa w zabezpieczonych kopertach
Tryb wyboru wykonawcy: Wspólnota Mieszkaniowa podejmie decyzje w formie uchwały
Szczegółowy zakres prac: zgodnie z załączoną dokumentacją
Postanowienia umowne: w załączeniu wzór umowy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: