Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-08
Przedmiot ogłoszenia:Remont dwóch pomieszczeń biurowych
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Adres: ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 422 60 95 wew. 234
Opis:Remont dwóch pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1 -pomieszczenia po zalaniu
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przy ul. Jankowickej 1 z dopiskiem:
,,oferta na Remont dwóch pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1 -- pomieszczenia po zalaniu" do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 10.00.
Termin składania:2017-11-15
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 90 dni od podpisania umowy.
Wymagania:TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ WYNOSI 30 DNI OD DATY WZSKAZANEJ W PUNKCIE 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł w trakcie realizacji zamówienia (do oferty należy dołączyć kopię polisy).
Kontakt:Osoby do kontaktu: Barbara Kurc, tel. 32 422 60 95 wew. 234;
Aleksandra Kolorz, tel. 32 42 260 95 wew. 236.
Kod CPV:45421000-4, 45000000-7
Numer dokumentu:OR.202.2.2017.AK.1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: