Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2020-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji budynku
Organizator:Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Adres: Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 22 443 91 00, (22) 623-83-38
Opis:Remont elewacji budynku.
WM Poznańska 38 front - remont elewacji.
W załączeniu do ogłoszenia przedmiar.
Specyfikacja:Projekt remontu elewacji budynku do pobrania w administracji budynku ,,DULMIX" Ul. Wspólna 52/54 lok. 42 w Warszawie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (22) 623-83-38
Prosimy o zgłaszanie się z własnym nośnikiem celem przegrania materiału konkursowego.
Można również składać zapytanie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dulmix.dulewicz2@gmail.com.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z nazwą firmy i telefonem kontaktowym do dnia 15.10.2020 r. w administracji wspólnoty mieszkaniowej tj. ,,DULMIX" Ul. Wspólna 52/54 lok. 42 w Warszawie.
Termin składania:2020-10-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin wykonania zamówienia 2021 rok.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany/przesunięć terminu. Nowy termin ustalony będzie w porozumieniu z Wykonawcą.
Wymagania:Do oferty prosimy o załączenie referencji z wykonanych prac, ubezpieczenie firmy, prosimy również o podanie okresu gwarancji na wykonanie prac.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: