Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-21
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej w budynku
Organizator:MZB Sp. z o. o
Adres: Ge. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
NIP:PL8862608287
E-mail:
Strona www:https://gminawalbrzych.logintrade.net
Opis:Remont klatki schodowej w budynku przy Ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu
Przedmiot zamówienia:
Remont klatki schodowej w budynku przy Ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,108621,af89cd3f24a62578e61373cca26b8621.html

TERMIN SKŁADANIA: 2022-11-30 11:50
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,108621,af89cd3f24a62578e61373cca26b8621.html
Termin składania:2022-11-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 21 dni
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin wykonania: 7 tygodni
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Agnieszka Jasińska
tel:
e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl
Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu .Osoba kontaktowa:
Agnieszka Jasińska
tel:
e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl
.
Numer dokumentu:Z13/105097
Źródło: Internet i własne
Załączniki: